Tasarım Beceri Atölyeleri

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımıdır. TBA’lar, çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve yaratıcı ürünlere dönüştürmelerine imkân sağlayan fiziksel alanlardır.

Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan TBA’lar, çağımızın gerektirdiği problem çözme, takım/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme yetisinin edinilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak tanımaktadır.

Atölye Kurulumu Yardımcı Dökümanları

Okullara TBA kurulumuna yardımcı dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

TBA Kurulum Kılavuzu

TBA Proje Kataloğu

Teknik Şartnameler

Atölye Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güvenlik

Tasarım Beceri Atölyeleri için hazırlanan teknik şartnameler içinde yer alan güvenlik önlemlerinin şartnameye uygun şekilde yapılması gerekmektedir.Bu hususları sağlayabilmek için her atölyenin Yapım Genel Şartnamesinde bulunan “Elektrik Tesisatı Yapımı” maddesine ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” maddesine bire bir uyulması gerekmektedir.

Dikkat

2008 yılından önce yapılmış okullarda TBA kurulumu yapılırken öncelikli olarak, okulun deprem tahkikinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, yıkım kararı ya da güçlendirme kararı çıkmış ise TBA kurulumunun ertelenmesi gerekmektedir.
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!