Şartnamelerde tamamen uymanız gereken kısımlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlardır (elektrik ve yangın gibi ). Gerekli güvenlik önlemlerini sağladığınız taktirde imkanlarınız dahilinde ve şartnamemiz kılavuzluğunda kendi TBA’nızı oluşturabilirsiniz. Yapım ve mobilya şartnameleri Başkanlığımız uhdesinde donatım ise şartnamenin içinde belirtilen ilgili Genel Müdürlüğü tarafından atölye kurulumu için sizlere kolaylık sağlamak adına hazırlanmıştır. Şartnameleri imkânlarınız elverdiği sürece uygulamanız, eksik kalan alanlarda ise yaratıcı çözümlerle TBA kurulumuna destek vermeniz büyük önem arz etmektedir.

Atölye türleri eğitimden sorumlu ilgili Genel Müdürlükler tarafından belirlenmiştir. Mümkün olduğunca şartnamelerde belirtilen atölye isimlerine riayet edilmesi tavsiye edilmektedir. Atölye türü ve içeriği konusunda önerileriniz bulunduğu takdirde şartnamelerde belirtilen atölye isimleri altında kendi atölyenizi kurabilirsiniz. Dönem dönem Valiliklerden illerde kurulan TBA sayılarını ve atölye türlerinin verileri talep edilmiştir. Gönderilen verilerde örneğin; bitki yetiştirme atölyesi ya da solucan yetiştirme atölyesi gibi şartnamelerde belirtilen türlerle uyumlu olmayan atölyelerle karşılaşılmıştır. Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda bildirilen bu atölyeleri, Tabiat ve Hayvan Bakımı atölyesi altında yapılabileceğine karar verip veriler bu atölyenin altında genelleştirilmiştir. Sizler de yaptığınız atölye için var olan atölye türlerinden birini kendinize uygun hale getirebilirsiniz.

Okulunuza veya kurumunuza TBA kurulumu yapmak istiyorsanız bağlı olduğunuz il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurmanız yeterli olacaktır. Hayırsever kaynağınız varsa milli eğitim müdürlüğünüzün yapacağı bir protokol ile TBA’nızı kurmanız mümkündür. Okul aile birliği gibi kaynaklarla TBA kurmak istiyorsanız yine milli eğitim müdürlüğünden teknik destek alarak TBA’nızı okulunuza kazandırabilirsiniz.

Köy okullarında TBA kurulumu yerine mevcut sınıfları yaşayan birer atölyeye dönüştürme fikrini destekleyecek donanımı sağlamak çok daha pratik olacaktır. Yine TBA Kolay Kurulum Kılavuzu’ndan köy okulları için yapılabilecek planlamalara ulaşabilirsiniz. Unutmayalım ki okulunuzun her köşesini öğrencilerimizin deneyim sağlayabileceği birer atölyeye dönüştürmek siz değerli eğitimcilerin, velilerin ve hayırseverlerin elindedir.

Şartnameler Bakanlık Makamının talimatlarıyla İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ve eğitimden sorumlu Genel Müdürlüklerle birlikte hazırlanmıştır. Yapım ve mobilya şartnameleri Başkanlığımız uhdesinde donatım ise şartnamenin içinde belirtilen ilgili Genel Müdürlüğü tarafından atölye kurulumu için sizlere kolaylık sağlamak adına hazırlanmıştır. Konuyla ilgili okul seviyesine göre ilgili eğitimden sorumlu Genel Müdürlük ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Türkiye’nin her yerine yaygınlaştırmayı planladığımız TBA’lar için elbette aynı boyutlarda mekan ya da sınıf bulmamız mümkün değildir. Bu sebeple sizlere örnek sunmak adına İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ve eğitimden sorumlu ilgili Genel Müdürlüklerle birkaç yerleşim planı örneği oluşturulmuştur.  Şartnamelerde belirtilen büyüklükler standart bir okulda bulunan derslik ebatları dikkate alınarak planlanmış olup yeterli alanı bulunmayan ve ciddi yer sıkıntısı olan okullarımızın olduğunun farkındayız. Bizim önerimiz okulunuzda uygun gördüğünüz her alanı öğrencilerimiz için yaşayan atölye alanlarına dönüştürmenizdir. Örneğin okulda geniş bir koridorunuzu ya da merdiven altında kalan boş bir mekanı sergi alanı ya da şövalelerle desteklenmiş bir görsel sanatlar atölyesine dönüştürmeniz hem okulunuza hem de öğrencilerinize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle atölyeler için okulun her köşesini değerlendirmeniz sizlerin elindedir.

2008 yılından sonra yapılan yeni okullarımızda dersliklerimiz TBA kurulumu için standart koşullara uygun olduğundan dolayı inşaat işleri ihtiyaç duyulmadığı tespit edildiği takdirde direkt olarak mobilya ve donatım malzemesi alınarak TBA kurulumu sağlayabilirsiniz. Konuyla ilgili TBA Kolay Kurulum Kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince, mal alımı ve yapım işlerinin farklı ihaleler olarak yapılması gerekmektedir.

2020 yılı TBA yapımları için Başkanlığımıza tahsis edilen ödenek, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilen planlama listeleri doğrultusunda pay edilmiştir. TBA yapım bütçesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği düşünüldüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin planlama aşamasına daha özenli yaklaşması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Planlama tabloları oluşturulurken İllerdeki teknik personeller tarafından etüd çalışmaları yapılmalı, yaklaşık maliyetler tespit edilmeli ve planlama tabloları bu çalışmalar sonucunda oluşturulmalıdır.

Ödenekler Valiliklere gönderildikten sonra bütçenin yetmediği kısımlar için Bakanlığımızdan herhangi bir ödenek desteği sağlanması mümkün değildir. İhtiyaç konusu kısım, Valiliğiniz imkânlarıyla veya varsa hayırsever destekleriyle tamamlanmalıdır.

Atölye yatırımı yapmak isteyen hayırseverlerimizin İllerde; İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İnşaat ve Emlak Şubelerine veya Merkezde Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Bu bağlamda yapılan görüşmelerle yapılacak atölyenin türü, okul yeri, hayırsever katkı türü (nakdi-yapım) ve projenin belirlenmesine karar verilecektir. Bu kapsamda örnek protokoller üzerinden işe ait protokolün hazırlanması işlemleri yürütülecektir. Protokolün onayı ve yürürlüğe girmesi için; İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlanan taslak protokolü üst yazıyla Bakanlığımıza gönderecek ve Bakanlığımız tarafından onay verildikten sonra protokole taraf olan kişi-kurum veya kuruluşlar tarafından imzalanarak yürürlüğe girecektir. Bu kapsam protokole ait iş ve işlemlerin takibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!