Salon sporları için hazırlanan mekânlar; önceden planlanan amaçlara yönelik bireysel veya takım olarak düzenli ve kurallı fiziksel aktiviteler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerini sergilediği ve geliştirdiği alanlardır. Spor, büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden önemli olduğu kadar, iyi bir kişilik oluşumu ve ruh sağlığı bakımından da yararlı ve gereklidir. Bir eğitmen gözetiminde beden eğitimi dersi alan, spor yapan, dengeli beslenen çocukların ve gençlerin gelişim süreçleri sağlıklı ve başarılıdır. Salon sporları ile çocukların kendilerini tanıması, ihtiyacı olan becerilerin kazanımı ve bireysel özgürleşme sürecinde edinilen fiziksel, zihinsel ve duygusal tüm kazanımları düzenlemesi ve transfer etmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla çocuklar;

  • Dart,
  • Jimnastik,
  • Fitness,
  • Dans sporları,
  • Tırmanma vb. spor alanları ile tanışarak bunları deneyimleme fırsatı bulacak ve kendi mizaçları doğrultusunda seçtikleri spor alanında uzmanlaşacak çalışmalar yapacaklardır.

Ayrıca bu mekânlarda çocuklar kendi dans figürlerini geliştirebilecek, kendi oyun kurallarını oluşturabileceklerdir. Bu etkinlikler ile çocuklar öz denetim, iş birliği, etkili iletişim, uyumluluk ve liderlik becerilerini geliştireceklerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ‘vestibüler duyu’ adı verilen altıncı bir duyuya sahip olduğumuz belirlenmiştir. Güçlü bir vestibüler duyuya sahip çocukların daha koordine, dengeli ve akademik derslerde de başarılı olduğu yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Yine yapılan çalışmalarda vestibüler duyunun küçük yaşlarda yapılan sportif faaliyetlerle güçlendiği belirlenmiştir (Yurich, 2019). Bu mekânlar çocukların bilişsel olarak gelişimini destekleyip şahsiyet olarak gelişimini sağlayacaktır. Çünkü bir çocuğa hayatta duruş sağlayan, enerji sağlayan şey onun öncelikle şahsiyet duruşudur. Bu anlamda da bu mekânlar ile bir inşa faaliyeti sağlanmaktadır.

  • Atölyemizden Görüntüler
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!