Öğrencilerin doğa ile buluşacağı, doğada yaparak ve yaşayarak güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği bir atölyedir. Doğada, açık alanlarda etkinlik yapan öğrencilerin algı seviyeleri açılır, problem çözme becerileri, akranlarıyla ve çevreleriyle sosyal iletişimleri gelişir. Öğrenciler bu atölyedeki etkinlikler ile yaşam becerileri konusunda güçlenerek doğanın bir parçası olduklarının farkına varır. Bu farkındalıkla doğadan faydalanmayı, doğayı korumayı, sevmeyi, doğaya saygı göstermeyi öğrenmesi beklenmektedir. Tabiat ve hayvan bakımı atölyesi; öğrencinin doğada vakit geçirmesi, öğrendiklerini özümseyebilmesi ve yeni keşifler yapabilmesi için uygun ortamlar sunar. Bu bağlamda öğrencilerde;

  • Çevredeki canlı ve cansız hayatı gözlemleme (Ekosistem),
  • Tohum, bitki ekimi ve bakımı,
  • Ağaç budama,
  • Süs bitkisi yetiştiriciliği,
  • Organik tarımsal üretim,
  • Hayvan bakımı,
  • Hayvansal ürün üretimi,
  • Kazıbilim,
  • Okul bahçesini düzenleme vb. uygulama alanlarında becerilerin kazandırılması amaçlanan atölyedir.

 

Bu atölyede öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve hayvanların büyüme süreçlerini gözlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını geliştirebilme, birlikte hareket edebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve doğal çevre ile hayvanların korunmasına dair etkinlikleri gerçekleştirmeleri amaçlanır.

 

Tabiat ve hayvan bakımı atölyesinde; öğrenciler için hazırlanan bitkisel üretim ile hayvanların bakım ve beslenmesine yönelik öğretmen rehberliğinde yapılacak çeşitli etkinliklerle öğrencilerin iyi bir gözlemci olmaları, bitki ve hayvanların gelişim süreçlerini takip edebilmeleri, çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme yapabilmeleri için fırsatlar sağlanır.

 

  • Atölyemizden Görüntüler
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!