Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve becerileri kazandırabilmek için çocukların ilgisini çekecek ve yaratıcı düşünmesini teşvik edecek şekilde tasarlanmış, estetik anlayış ve algılarını uyaran atölyelerdir. Kültür sanat atölyeleri öğrencilerin derste işledikleri bir konuyu farklı bir yolla destekleyerek aynı zamanda bu alana ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin kendini sanat yoluyla ifade etme ve geliştirme şansı bulacağı ortamlardır. Öğrenciler yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, özgün ürünler oluşturur ve sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olma yolunda önemli bir adım atmış olurlar. Disiplinler arası, iş birlikçi çalışmalarla beceri düzeyi ve yaratıcılığı ile birlikte özgün bir sanat eseri oluşturma süreci desteklenecektir. Kültür sanat atölyelerinde öğrenci ve öğretmenlerce yapılması planlanan etkinlikler aşağıda sunulmuştur:

  • Atölyemizden Görüntüler
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!