FeTeMM; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçası olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliği taşımaktadır (MEB, 2016).

FeTeMM atölyesi, öğrencilerin teorik bilgiyi uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürmesinin amaçlandığı alandır. Öğrencilerin, karşılaştıkları sorunları:

 

  • Bilimsel bilgi,
  • Teknoloji,
  • Matematik,
  • Mühendislik vb. alanlarını kullanarak disiplinler arası yaklaşımla iş birliği içinde çözme becerilerini kazandıkları, problemlerin çözümü için tasarımlar yaptıkları ve bu tasarıları ürünlere dönüştürerek bütünsel bir bakış açısı kazandıkları atölyelerdir.

Dünyada STEM olarak bilinen, ülkemizde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcüklerinin kısaltılmış şekli olan FeTeMM Atölyesi ile öğrenciler bilişsel, fiziksel ve duygusal yönlerini geliştirmekte ve yaratıcılık, iş birliği, problem çözme, eleştirel düşünme, girişimcilik, etkili sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişim ve analiz gibi becerileri de kazanmaktadır. FeTeMM eğitimi disiplinler arası etkileşime en çok ihtiyaç duyan alanlardan biridir. Bunun getirdiği kazanımlar ile öğrenci günlük hayatta karşılaştığı problemlere etkin çözüm yolları geliştirir, kendi çözümlerini ve bakış açılarını değerlendirme olanağı bulur ve bu değerlendirmeler sonucu ürünlerini yenilikçi bakış açısı ile geliştirebilir. Matematik ve fen bilimlerinin kendilerine has potansiyel kullanım alanlarının yanı sıra düşünsel ve estetik yönleri de bulunmaktadır. Bu disiplinler öğrenciye doğru düşünme alışkanlığı kazandırılmasında oldukça etkilidir. FeTeMM atölyelerinde; öğrencilerin karşılaştıkları problemlere yaratıcı, yenilikçi ve özgün çözümler üretmeleri hedeflenmektedir.

 

  • Atölyemizden Görüntüler
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!