Öğrencilerin açık alanlarda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmalarına ve sağlıklı yaşamalarına katkı sunan, fiziksel becerilerinin gelişmesine yönelik: Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Geleneksel çocuk oyunları, Oryantiring, İzcilik, Eğitsel oyun parkurlarında fiziksel…

Doğasıyla ve dokusuyla canlı bir materyal olan ahşap; çocuğu doğaya yakınlaştıran, doğa sevgisi ve saygısını aşılayan bir malzemedir. Ham maddesi metal olan geleneksel el sanatlarının kökeni kültürümüzde çok eskilere dayanmaktadır. Bu atölyede…

Drama ve eleştirel düşünce atölyesi ile günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde olaylara, durumlara ve olgulara eleştirel yaklaşabilme, bunları doğru analiz edebilme, eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme ve doğru kararlar verebilmeye ilişkin…

FeTeMM; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçası olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil…

Yaşam becerileri atölyesi, çocukların bağımsız ve kendine yeten bireyler olarak temel yaşam becerilerini öğrendiği, sosyalleştiği, özgüvenini, muhakeme ve empati becerilerini geliştirdiği, disiplinler arası bağları kurduğu atölyedir. Bu atölye, öğrencilerin bilgilerini yaşam becerileri…

Görsel Sanatlar Atölyesi, öğrencilerin birçok farklı sanat dalıyla tanıştıkları; kendilerini ifade edebilme becerilerini, estetik algılarını, düşünme ve el becerilerini geliştirerek özgün ürünlere dönüştürdükleri ortamlardır. Bu atölye, göze hitap eden güzellik ve zevkle…

Müzik atölyeleri öğrencilerin derste işledikleri bir konuyu farklı bir yolla destekleyerek derin öğrenmelerini sağlayarak aynı zamanda bu alana ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin kendini sanat yoluyla ifade etme ve geliştirme şansı bulacağı…

Salon sporları için hazırlanan mekânlar; önceden planlanan amaçlara yönelik bireysel veya takım olarak düzenli ve kurallı fiziksel aktiviteler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerini sergilediği ve…

Öğrencilerin doğa ile buluşacağı, doğada yaparak ve yaşayarak güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği bir atölyedir. Doğada, açık alanlarda etkinlik yapan öğrencilerin…

Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerin yeni bilgi ve teknolojileri üretme, tasarlama, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanma becerilerinin geliştirildiği atölyedir. Günümüz teknolojilerinin en önemli bileşenlerinden biri olan bilişim teknolojileri, insanlığın…

İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!