Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerin yeni bilgi ve teknolojileri üretme, tasarlama, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanma becerilerinin geliştirildiği atölyedir. Günümüz teknolojilerinin en önemli bileşenlerinden biri olan bilişim teknolojileri, insanlığın hizmetine sunulan her alanda öne çıkmaktadır. Bu sebeple her yaş düzeyindeki bireylerin yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bilişim teknolojileri, özellikle “Z kuşağı” olarak isimlendirilen yeni kuşağın günlük yaşantısının büyük bir bölümünde etkili hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle TBA’larda bilişim teknolojilerinin erken yaşlardan itibaren tanıtılması, bilinçli kullanımına ilişkin gerekli bilgi ve beceri altyapısının sağlanması ve bu alanda üretken bireyler yetiştirilmesi gerekmektedir. TBA’larda yer alan Yazılım ve Tasarım Atölyelerinde:

 

 • Robotik ve kodlama,
 • Yazılım ve tasarım,
 • Üç boyutlu (3D) tasarım,
 • Grafik tasarım alanlarına yönelik etkinlikler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bu atölyedeki uygulamalarla öğrencilere:

 

 • Teknoloji okuryazarlığı,
 • Algoritmik düşünme,
 • Problem çözme, programlama ve özgün ürün geliştirme,
 • Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturma,
 • Robotik ve kodlamanın ana unsuru olan sanat ve tasarım algısı geliştirme,
 • 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısını geliştirme,
 • İnce motor becerilerini geliştirme,
 • Hayal gücü (imajinasyon) geliştirme,
 • Hayal ettiği bir tasarıyı ortaya koyabilme,
 • Üretme ve buluş yapma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 • Atölyemizden Görüntüler
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!