Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), öğrencilerin birlikte etkileşimli öğrenmelerini sağlayan, sınıfın sınırlılıklarından arınmış okulların açık ve bütüncül öğrenme alanlarıdır. Bu alanlarda çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirerek bu bilgileri pratik uygulamalara ve yaratıcı ürünlere dönüştürmeleri desteklenir.

TBA Rehberinde, TBA’lar ile amaçlananlar, TBA’ları destekleyen yaklaşımlar, Temel Eğitim ve Ortaöğretimde TBA’lar, TBA’ların etkin kullanımı için öneriler ve TBA’lara ilişkin çeşitli pek çok konuda bilgi yer almaktadır.
 
İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!