Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve becerileri kazandırabilmek için çocukların ilgisini çekecek ve yaratıcı düşünmesini teşvik edecek şekilde tasarlanmış, estetik anlayış ve algılarını uyaran atölyelerdir. Kültür sanat atölyeleri öğrencilerin derste işledikleri bir…

Bilginin materyaller ile tasarımlara ve bu tasarımların üretime dönüştürüldüğü atölyelerdir. Bu atölyeler; tasarım odaklı düşünme, iş fikri modelleme, girişimcilik, algoritma, programlama, siber güvenlik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, mobil uygulamalar, robotik uygulamalar, dijital…

İzle Öğren!

İzle Öğren!

Tasarım Beceri Atölyeleri 

Şimdi Evinde!